Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα content management. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα content management. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Maintenance Tips to Help Penguin-Proof your Website Funnel

The “Penguin” algorithm update from Google has certainly taken web spammers down a peg (or SERP ranking) by dishing out penalties for things like overused anchor text and duplicate content. However, it’s not just nefarious websites receiving a penalty. Many well-meaning companies can have spam elements on their site specifically targeted by Penguin. In many cases, these problem areas of a website are a matter of taking some shortcuts with content development. But, there are no shortcuts in quality SEO! If you’re concerned about Penguin penalizing your site, devote some time to these areas:

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Social Media Marketing Is Impossible Without Good Content

Social media marketing is impossible without good content. Social media is a like a beast with an insatiable appetite for content. Good content. Yet many organizations yield to the pressure to add social media to their marketing mix without figuring out what content they will share and where it will come from.

You knew that, right?

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Five Ways to Avoid Content-Writing Burn-Out

Have you ever sat down at your computer to write a blog post – and ended up staring blankly at the screen? Do you have days when the last thing you want to do is blog?

It’s hard to keep on coming up with great blog content – and you might end up writing nothing for days, even weeks. Your readers won’t be too impressed by yet another sudden silence, followed by “Sorry I haven’t posted for so long…”

Luckily, there are a few great steps you can take to avoid burn-out, or to recover from it:

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

10 Requirements for Rich Content Optimization and Personalization

Drive engagement with unified information access.
In today's ultracompetitive digital landscape, there isn't an online publisher or digital marketer who's not thinking about increasing advertising revenue and streamlining operations to save money, not to mention improving digital interactivity, personalization, recommendations, and content optimization to increase traffic, engagement, loyalty, e-commerce sales, and cross-selling of brands. But the question remains: How can these businesses use technology to differentiate themselves and their content packaging from other digital content providers?

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

What is the Meaning and Value of “Content” in Selling?

Expand Your Definition of Content to Create Value for Your Prospect

There is a lot of talk about content in marketing and sales these days. A company no longer has just brochures, datasheets or a company website, it has a pool of content about the products and services it markets. The company makes strategic and tactical decisions about how to most effectively communicate that content to potential customers, whether by blog, tweet, email, brochure, slide deck, webinar, datasheet, phone call or other means.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

How to Survive the Google Penguin Update with Effective Content Writing

survive google penguin update, CMI
If search engine traffic from Google matters to your business, then there is little chance that you haven’t heard of the recent Google Penguin update. What exactly is this?

Apparently, on April 24, 2012 Google activated new ranking algorithm changes to take care of websites and blogs that indulge in:
  • Excessive link building with no regard for quality
  • Deceptive doorway pages
  • Lots of keyword stuffing
  • Publishing lots of meaningless content just to get traffic from search engines 
Which, basically, means all websites that don’t comply with Google’s SEO guidelines.

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Buffer supercharges the ability to schedule social media content

The Buffer App     a social media content scheduler, has released a new feature while allows you to add tweets from any website, retweets, Facebook statuses, photos from Facebook and more straight to the Buffer App for scheduling or posting.
The Buffer extensions for Chrome, Safari and Firefox allow you to share any page you come across so it’s easy to share what you’re reading.
Here’s a breakdown of the new features:

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Tι εiναι το CMS;

Το CMS (content management system) είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης ιστοσελίδων και δυναμικής παρουσίασης ηλεκτρονικού περιεχομένου.
Οι δυνατότητες του καλύπτουν όλες τις κατηγορίες διαδικτυακών εφαρμογών από την λειτουργία εταιρικών διαδικτυακών τόπων με πληροφοριακό περιεχόμενο και συχνή ενημέρωση, έως την λειτουργία διαδικτυακών πυλών (Portals & Vortals) με εφαρμογή σε εταιρικά δίκτυα (Εxtranet & Intranet).