Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ads. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ads. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Data and Behavior for Business Health in 2013

Before I went into advertising, I spent a quick minute working in Employee Healthcare and Benefits Administration. When you looked at initiatives like wellness and nutrition (i.e exercise and diet) and employee assistance (i.e. quitting smoking) they always came back to one thing—behavior change. People often know something is detrimental to their health (donut rich diet, cigarettes), but getting someone to change their behavior—it’s a tough business.

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

4 Simple ways to make AdWords perform better

If you’re in to PPC, I’m sure you would’ve come across situations where no matter what Ad text you try, the CTR just sits there, no traction, no improvements what so ever, and you think, what now?

Better performance or better CTR?

Better CTRs doesn’t always mean success though, it depends on what campaign you’re running. But obviously, better CTR means more eyeballs, more traffic and a better reputation. If you have remarketing/retargeting campaigns running better CTRs are a good way to build that initial volume of interested targets.

Well, here are four simple tips to increase CTR on SEM campaigns.