Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Gmail meter. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Gmail meter. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Know Your Gmail Stats using Gmail Meter

One day I was looking at how many messages I have in my sent mail, and realized there are a lot of things I wanted to know about my email habits. How much of my emails do I read, and do I reply fast enough? As luck would have it,Romain Vialard, a Google Apps Script Top Contributor, developed a tool called Gmail Meter powered by Google Apps Script.
Gmail Meter is an Apps Script which runs on the first day of every month and sends you an email containing different statistics about your Inbox. In a similar way to how recently introduced Google Account Activity gives key stats about how you’ve used your Google Account, Gmail Meter gives you different types of statistics that will help you analyze your Gmail habits.

  • Volume Statistics show you the number of important and starred messages, the number of people who sent you emails, and more. Volume statistics can be very useful in determining how you are using email efficiency tools likePriority Inbox.