Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Χορηγία

Χορηγία : H παροχή των απαιτούμενων δαπανών για την κατάρτιση χορού και την παράσταση δραματικών έργων, στην Αρχαία Αθήνα.

Η Χορηγία εμφανίσθηκε ως θεσμός το 509 π.χ .Οι πλουσιότεροι από τους Αθηναίους αναλάμβαναν όλη τη δαπάνη για τη διδασκαλία του δραματικού χορούστη μεγάλη γιορτή των Διονυσίων , γιαυτό και ονομάστηκαν χορηγοί.
Στην σύγχρονη εποχή η Χορηγία έχει την έννοια της προσφοράς οικονομικής υποστήριξης, σε αξιόλογα θέματα , σκοπούς ή άτομα και προέρχεται από την προστασία που προσέφεραν σε καλλιτέχνες και μουσικούς πλούσιοι αριστοκράτες ή μέλη βασιλικών οικογενειών.
ΟΡΙΣΜΟΣ :
Χορηγία (πολιτισμική – κοινωνική )είναι η χρηματοδότηση και στήριξη κρατικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και δραστηριοτήτων κοινωνικού περιεχομένου , από ιδιωτικές εππιχειρήσεις , εφ’όσον εμπεριέχει μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο – κοινωνικό τομέα και με αποκλειστκό αντιστάθμισμα των χορηγών , την πίστωση τους από την κοινωνία με την ευποιία τους .


Θαλής Κουτούπης – Πρακτικός Οδηγός Χορηγίας για Χορηγούς και αποδέκτες Χορηγιών.

Δεν είναι χορηγία οι χρηματοδοτήσεις , με αντιπαροχή προβολής , οι εμπορικές συμβάσεις ή οι από κοινού δραστηριότητες προβολής , όπως π.χ. Η χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων ή προγραμμάτων και εκπομπών ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων από άλλες επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών .
Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως χορηγία η χρηματοδότηση πολιτιστικών π.χ. Εκδηλώσεων από κρατικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες.Αφ’ενός , γιατί δεν ενυπάρχει το στοιχείο της μεταφοράς πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα , και αφ’ ετέρου γιατί αυτή η στήριξη του πολιτισμού αποτελεί αυτονόητο καθήκον των κρατικών υπηρεσιών.

Οι Χορηγοί έχουν ρόλο κοινωνικό.
Δεν περιμένουν τίποτε άλλο εκτός από την αναγνώριση της κοινής γνώμης για την κοινωνική τους προσφορά στην οποία προβαίνουν και πιστώνονται με αυτήν .
Η Χορηγία αποτελεί επένδυση στην κοινωνική εταιρική προσωπικότητα της επιχείρησης.

Η Χορηγία δεν είναι ούτε προσφορά , ούτε δωρεά , ούτε φιλανθρωπία ή ευεργεσία.
Αυτές είναι μονομερείς πράξεις , σε επίπεδο ατομικό .
Στις πιό πάνω περιπτώσεις ο δωρητής δεν περιμένει τίποτε άλλο εκτός από την εσωτερική , ηθική του ικανοποίηση και ίσως την ευνωμοσύνη του ευεργετηθέντος .

Η Χορηγία δεν είναι διαφήμιση , ούτε και προώθηση πωλήσεων , ούτε γενικά εμπορική επικοινωνία.
Η Χορηγία είναι χρηματοδότηση έμεση ή άμεση .
Η διαφορά της χορηγίας με άλλες μορφές χρηματοδότησης αλλά και από τεχνικές προβολής είναι το στοιχείο της κοινωνικότητας και η μεταφορά πόρων από τον ιδωτικό στον δημόσο κοινωνικό τομέα.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ :
Διαφήμιση είναι η δημιουργία μηνυμάτων , που αναφέρονται σε προιόντα ή εμπορικές υπηρεσίες και η δημοσίευση τους , με την αγορά χώρου ή και χρόνου στα μέσα επικοινωνίας , με τελικό στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών των μηνυμάτων να αγοράζουν τα διαφημιζόμενα προιόντα – υπηρεσίες .

Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος Χορηγία προσχηματικά , ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για καθαρά εμπορικές συμβάσεις διαφήμισης ή προβολής μεταξύ κερδοσκοπικών εταιριών – οργανισμών , με αντιπαροχή την προβολή του χρηματοδότη ή και με στόχο μία «πειρατικής» μορφής διαφήμιση , γεγονός που αμαυρώνει τον χορηγικό θεσμό και επιτείνει τη σύγχηση.
Με τη Χορηγία δεν επιδιώκεται η προώθηση προιόντων αφού δεν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και τα πλεονεκτήματα τους και δεν προωθείται ο καταναλωτής στην αγορά τους , όπως με τη διαφήμιση.
Στην πλειοψηφία τους στη χορηγική επικοινωνία δεν αναφέρεται το προιόν αλλά η επωνυμία της παραγωγού εταιρείας.

Η όποια επικοινωνία στο πλαίσιο μίας χορηγίας δεν είναι απαραίτητο να διακινηθεί από τα μέσα επικοινωνίας με πληρωμένο χρόνο και χώρο όπως η διαφήμιση.
Στην εμπορική επικοινωνία ο πρωταρχικός και αποκλειστικός στόχος είναι οικονομικός και επιχειρηματικός και όχι κοινωνικός.
Στη διαφήμιση δεν υπάρχει μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα .

Προώθηση πωλήσεων είναι κάθε πρόγραμμα ή και μεμονωμένη δραστηριότητα , μέσα στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας , με στόχο την αύξηση της πώλησης προιόντων – υπηρεσιών , με τρόπους άλλους πλήν της διαφήμισης που , κατά κανόνα βασίζονται στην προσωπική επαφή με τον καταναλωτή , όπως προσφορές , διαγωνισμοί εκδηλώσεις , εμπορικές χορηγίες.
Χορηγία δεν είναι το συχνότατο φαινόμενο της υποστήριξης αθλητικών οργανισμών από μεγάλες εταιρείες , πρώτον γιατί οι εταιρείες αυτές έχουν σκοπούς εμπορικούς , την αύξηση των πωλήσεων κτπλ και δεύτερον δεν υπάρχει η μεταφορά πόρων από τον ιδωτικό στον δημόσιο τομέα.
Όμως αυθεντική αθλητική χορηγία θα ήταν η ίδια εμπορική επιχείρηση να πήγαινε π.χ. σε κάποια γειτονιά και να έδινε στα παιδιά που αγαπάνε το μπάσκετ το κατάλληλο γήπεδο και τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό .
 

Οι βασικές περιοχές χορηγικών δραστηριοτήτων είναι τέσσερις :
1. Αυτές που φέρνουν την τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό.
2. Αυτές που βοηθούν νέους δημιουργούς καλλιτέχνες να αναδείξουν το ταλέντο τους .
3. Αυτές που στηρίζουν μη κερδοσκοπικά παραδοσιακά ή πρωτοποριακά ιδρύματα , οργανισμούς , καλλιτεχνικά σχήματα ( μουσεία / θέατρα / καλλιτεχνικές ομάδες / σχολές ) που αποδεδειγμένα υπηρετούν την τέχνη και έχουν ανάγκη στήριξης.
4. Αυτές που ενισχύουν τις υποδομές , τα έργα συντήρησης ή και αποκατάστασης και την προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Sponsor – sponsoring ( ρήμα και απαρέμφατο ) : εγγυώμαι , συντρέχω , πατρονάρω , γίνομαι ανάδοχος , χρηματοδοτώ ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή.
Sponsor ( επίθετο ) : χρηματοδότης , εγγυητής , ανάδοχος , πάτρονας , ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής .
Sponsorship ( ουσιαστικό ) : αναδοχή , υπό την αιγίδα.

Λεξικά της Αγγλικής Penguin και American Heritage .
Εμπορική Χορηγία – sponsoring : Για κάθε είδους «χορηγικές» επιχειρηματικές δραστηριότηες με εμπορικούς καθαρά στόχους και κυρίως συμβάσεις διαφήμισης και προβολής από τα έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης , ή και προώθηση πωλήσεων.
Χορηγία Κοινωνική – Choregia – Sponsorship : Κάθε είδους δραστηριότητες που στοχεύουν σε κοινωνική προσφορά και καλλιέργεια της εικόνας του χορηγού ως καλού πολίτη και ενέχουν μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα .


Οι χορηγικοί τομείς είναι :
1. Τέχνες – γράμματα.
2. Πολιτισμική κληρονομιά.
3. Σύγχρονος πολιτισμός.
4. Εκπαίδευση επιστήμη .
5. Υγεία .
6. Αθλητισμός .
7. Περιβάλλον .
8. Σε Κοινωνικά προβλήματα .Σύνταξη Μελέτης :
Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου